Liên hệ

  • Địa chỉ: 14 Nguyễn Văn Tố, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
  • Hotline: 0938 065 395
  • Email: nhathuocthientran.thuocdactri@gmail.com
  • Website: nhathuocthientran.com